Khoảng lặng

Các câu chuyện nhảm nhí linh tinh về cuộc sống.

~*****~

Về cái lễ trưởng thành

Một năm

Ngày gần đông

My_big_bunny

Guilty pleasure

Advertisements