Khoảng lặng

những mảnh thủy tinh đủ màu rơi vãi trong tâm trí tớ, nên tớ gom chúng lại và đổ chúng vào một chỗ.

~*****~

Về cái lễ trưởng thành

Một năm

Ngày gần đông

My_big_bunny

Guilty pleasure

Advertisements