Đoản

bởi vì cuộc sống là những chuỗi ngày bình đạm và tớ muốn lưu giữ nó thật lâu.

~*****~

Chirstmas Day

Daily Life

Pictures

Symphony

Advertisements