[Oneshot] [Feel lost tonight (save me)]

author: meloncheese

pairing: sugakookie

rating: g

summary: “anh có thích không, anh có thích như thế không? khi chúng ta đều nằm xuống, nhắm mắt và thôi không lạc nữa?” Continue reading “[Oneshot] [Feel lost tonight (save me)]”

Advertisements

[Oneshot] [True love]

author: meloncheese
pairing: sugakookie
rating: t for language
summary: just like an endless game. he is joker, im harley quinn. our love is never going to stop.
30 phút điên loạn after suicide squad.

Continue reading “[Oneshot] [True love]”