[Khoảng lặng] [Về guilty pleasure]

sao mà thương hai đứa quá đi thoi :))))

Continue reading “[Khoảng lặng] [Về guilty pleasure]”

Advertisements