[Oneshot] [Dreams]

Author: Meloncheese

Pairing: SugaKookie

Rating: T

Summary: Yoongi không tin vào những giấc mộng, nhưng cho đến khi gặp em, gã biết thế nào là mơ.

~*****~

 từ hồi nhỏ, gã đã sống trong mộng ước như thế nào nhỉ? Continue reading “[Oneshot] [Dreams]”

Advertisements