[Khoảng lặng] [Về cái lễ trưởng thành]

Con người, rồi ai cũng sẽ phải lớn lên, dù muốn hay không, dù có nhận ra hay bất chợt lãng quên đi mất, sẽ tới một lúc, họ trưởng thành.

Jeon Jungkook, anh trưởng thành rồi. Continue reading “[Khoảng lặng] [Về cái lễ trưởng thành]”

Advertisements