[Chuyện tào lao] [Về việc lọt hố dập háng]

Huhu lại lên trên này lầy lội tiếp rồi ;_;

Cái động này mình đã bỏ đóng mốc hơn một tháng, ăn Tết vui vẻ xong nhảy đốp vào thi học kỳ mệt phờ cả râu :(( rồi sau đó lại phải chăm chút cho một cái động khác của Bệnh Tới Sợ, chăm hay quá bây giờ cái này đóng bụi mất.

Thôi, nói chung là vào việc chính nào! Continue reading “[Chuyện tào lao] [Về việc lọt hố dập háng]”

Advertisements